Some Ukrainian tunes

2 - H.S.J. Jackson, 1823Document list4 - leftovers
Edit This Document

Parent document: General

About this document ...
A collection of Ukrainian folk dance tunes typed up and sent by Orest Lechnowsky <olechnowsky@monarch.papillion.ne.us>, who called it "Humenyuk". I don't know what that means, or anything more about it.

Kamaryns'ka

Typesetter messages (abcm2ps)
Kamarynska_abcm2ps_striptext.abc:22:37: warning: Line overfull (642pt of 624pt)

Barinya

Typesetter messages (abcm2ps)
Barinya_abcm2ps_striptext.abc:15:10: warning: Line overfull (622pt of 618pt)

Kanava --- Barinya


Vo Sadu Ly, V Ohorode


Korobochka


Two-Step --- Karapyet

Typesetter messages (abcm2ps)
TwoStep_abcm2ps_striptext.abc:18:0: warning: Line overfull (648pt of 629pt)

Krakov'yak


Kabardynka


Mazurka --- Zhenchychok-Brenchychok


Waltz from Levkivka

Typesetter messages (abcm2ps)
Waltz_from_Levkivka_abcm2ps_striptext.abc:17:13: warning: Line overfull (624pt of 624pt)

Venherka


Perepilka


Pishla B Na Muzyky


Od Kyyeva Do Luben


Pishla Maty Na Selo --- Hrechanyky


Kucheryava Kateryna


Kolomiyka


Kolomiyka from Podilia


Uvyvanets'


Polka Koketka


Soloveyko


Viys'kova


Rezvost'


Avstriys'ka


Hramofon


Opryshky

Typesetter messages (abcm2ps)
Opryshky_abcm2ps_striptext.abc:18:34: warning: Line too much shrunk (672/788pt of 659pt)

Koval'


Metelytsya


Poltavs'kiy


Bile Krylo


Chumak


Varvarka


Shevchyk


Korol'

Typesetter messages (abcm2ps)
Korol_abcm2ps_striptext.abc:24:4: warning: Line overfull (638pt of 629pt)

Divchyno Moya, Pereyaslavko


Chabans'koho Kozachka


Kamaryns'kiy


Oy Pid Vyshneyu


Berehom, Berehom, Berezhynoyu


Oy Na Hori Monastyr


Po Dorozi Zhuk, Zhuk, Po Dorozi Chorniy


Created by Richard Robinson on Sun, 16 Jan 2011 01:48:04, last updated Thu, 10 Nov 2011 00:51:09